10.12.07

بار دیگر دریای اژه پناهجویان را به کام خود گرفت!

بار دیگر دریای اژه پناهجویان را به کام خود گرفت!
http://www.liveleak.com/view?i=ll_ac2_1197284910

شنبه شب گذشته در دریای اژه یک قایق حامل بیش از70مهاجر که از ترکیه به طرف یونان در حرکت بود، به دلیل بدی هوا غرق شده و طی آن سرنشینان قایق کشته و ناپدید شده اند .
تا کنون اجساد 50 نفر در این حاثه غم انگیز از آب گرفته شده است. هنوز به جز 2 فلسطینی ملیت بقیه پناهجویان مشخص نیست ٬ نیروهای امداد کماکان درحال جستجوی ناپدید شدگان هستند.
سالهاست آبهای ترکیه ویونان به قتلگاهى براى پناهجويان فرارى از کشورهاى متعدد تبديل شده است. هر از گاهى دهها نفر از فراریان از کشورهای افغانستان ، ایران، عراق، پاکستان، وحتی سودان و مصر در این آبها جانشان را از دست داده اند. در موارد زیادی هم خبر غرق شدن قایقهای مرگ٬ منتشر نمیشود. معمولأ قاچاقچیان انسان بیش از ظرفیت معمول و در قایقهای غیر استاندارد پناهجویان را جا به جا می کنند. در موارد ی هم قاچاقچیان ، بدلیل ترس از دستگیری توسط ماموران دريايى٬خود باعث غرق شدن قایقها شده اند.
چه شرایطی انسانها را وادار به فرار و خروج غیر قانونی از مرزها میکند ؟
در بخش وسيعى از جهان ظلم و استبداد عريان و سيستماتيک بيداد ميکند، ديکتاتورها کماکان حکم ميرانند و اعدام بعنوان بخشى از سيستم "مجازات"شان هنوز قانونى است. چين، ايران، عراق حتی بعد از صدام حسين ديکتاتور، توسط ديکتاتورهاى نوپاى قومى – مذهبى و ساير کشورها هنوز زندان و شکنجه، سرکوب مخالفين و اعدام و سنگسار و قطع اعضاى بدن در دستور کارشان است. مردم این کشورها فرار میکنند .
در بخشى از جهان به يمن گرايش بشدت راست حاکم بر آمريکا و بخش وسيعى از قدرتهاى بزرگ اقتصادى و نظامى جهان، جنگ و لشکرکشى، راه انداختن جنگ هاى قومى و مذهبى، سرکوبها و قتل عام هاى سيستماتيک عامل آوارگى و کوچ هاى ميليونى هستند

فقر و ناامنى سياسى و اقتصادى تهديدى جدى براى بخشى از مردم جهان است، ميليونها انسان بمنظور بهبود و سامان دادن به زندگى خود مجبور به فرار ميشوند. (عراق، افغانستان، ايران، سومالى، اريتره و اتيوپى و ساير کشورهاى آفريقايى) و .. در تلاش يافتن امنيت و زندگى بهترى هستند.

علاوه بر اینها اسلام سياسى در ايران که رسما در قدرت است و در ساير کشورها نيز، در شکل اپوزيسيون و تحت نام "مقاومت"، با ترور، کشتار و سر بريدن عاملى ديگر براى ناامني و فرار انسانها بويژه زنان شده است .

و اما سیاست ضد پناهندگی دولت ترکیه و رفتارهای پلیس فاشیست این کشور همراه با لاقیدی سازمان ملل ترکیه در قبال پناهجویان حتی در مقابل قبولی های خود یو ان ، پروسه طولانی پناهندگی، ردی ها ، پناهجویان ترکیه را دچار استیصال و مجبور به فرار از این کشور کرده است. 1200 نفر ایرانی موسوم به "کیس شمال "عراق با وجود قبولی سازمان ملل ، 6 سال است دولت ترکیه مانع خروجشان شده است و تعدادی از آنها اقدام به خروج غیرقانوی کرده اند .
غرق شدگان شنبه شب دریای اژه نیز، هر کدام به امید زندگی بهتر در جایی امن و احتمالأ برای فرار از جهنم ترکیه خطر راه را به جان خریده و مجبور به فرار شده اند که متأسفانه ناکان ماندند.
سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ضمن اظهار تأسف از این فاجعه انسانی و تسليت به بستگان قربانيان٬ يکبار ديگر سياست ضد پناهندگى حاکم بر دولتها و سختگیری های مرزی براى عبور پناهجويان که منجر به فرار غیر قانونی و سو استفاده قاچاقچيان انسان شده است را٬ بشدت محکوم ميکند.
راهى جز مبارزه عليه وضعيت حاکم و در افتادن با سیاست ضد پناهندگی دولتها براى ما باقى نمانده است٬ وگرنه کماگان شاهد کشته شدن فراریان در آبهاى آمريکاى لاتين ٬استرالیا ، مرز اسپانيا ٬ درياى اژه و .. دردیگر نقاط جهان خواهیم بود .
برای باز نگاه داشتن مرزها بکوشيم. براى تحقق آرزوهاى انسانى متشکل شده و مبارزه کنیم ٬ سازمان بیمرزمیتواند ظرف اين اعتراض و سازمان دهنده اين مبارزه باشد.

مینو همیلی دبیر سازمان سراسری پناهندگان ايرانى - بیمرز
10 دسامبر 2007

No comments: