11.12.07

گزارشی از مراسم شعرخوانی دانشگاه علامه برای 16 آذر و آزادی دانشجویان در بند

گزارشی از مراسم شعرخوانی دانشگاه علامه برای 16 آذر و آزادی دانشجویان در بند
سلام دمکرات
سه شنبه 11 دسامبر 2007, بوسيله ى
اردوان
گزارشات رسیده حاکیست که برنامه شعر خوانی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات با نیم ساعت تأخیر و با حضور 200 نفر از دانشجویان آغاز شد.
در این مراسم تا به حال شعرهایی از سروده های دانشجویان ، شاملو، فروغ فرخزاد و ابتهاج خوانده شده است. تمامی این شعرها به دانشجویان در بند تقدیم گشت و به خصوص دانشجوی بازداشتی دانشگاه علامه "نسیم سلطان بیگی" را به یاد آوردند.
حراست دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات برای جلوگیری از اجرای این مراسم از دیگر دفاتر دانشکده های دانشگاه علامه نیرو وارد کرده است، اما علیرغم تمرکز و تعدد و تهدیدهای نیروهای حراستی مراسم شعرخوانی تا ساعت 13:30 ادامه یافت و تا لحظه ی تنظیم این خبر نیز تعداد زیادی از دانشجویان بصورت دست جمعی در محل حضور داشته و مشغول خواندن سرودهایی از قبیل "سر اومد زمستون"، "آفتابکاران" و "یار دبستانی" و ... می باشند.
در این تجمع اعلامیه هایی از طرف "دانشجویان چپ شورایی" و " دانشجویان کرد دانشگاه های تهران" پخش گشت که در آن علاوه بر تبریک روز دانشجو سرکوب ها و بازداشت های اخیر جنبش دانشجویی را محکوم کرده و از دانشجویان در بند نام برده اند.
یکی از ابتکارات به کار رفته از طرف برگزار کنندگان این مراسم تأمین دانشجویان با برگه های A4 بوده است تا دانشجویان شعارهای دلخواه خود را بر روی آن نوشته و بر دیوارها نصب کنند. اما چون نیروهای حراستی حاضر در محل از نصب این شعارها بر روی دیوار جلوگیری کرد، دانشجویان مبارز تمامی کف سالن را با این شعارها فرش نموده اند. در میان این شعارها "نسیم سلطان بیگی، همکلاسی مان را آزاد کنید"، "رفقای در بند ما را آزاد کنید"، "نفس را بسوزان، رها کن پرندگان را"، " ای بهار مست، آیا بهاری هست"، "گیرم که می بری، گیرم که می زنی، گیرم که میکشی، با ظهور جوانه ها چه می کنی؟" و ... دیده می شود.
عکس های این مراسم متعاقباً منتشر خواهد شد.

No comments: