7.12.07

نگرانی نسبت به وضعیت سعید حبیبی و دانشجویان بازداشت شدهروز یکشنبه 11 آذرماه، نیروهای لباس شخصی، سعید حبیبی عضو کمیته دانشجویی گزاشگران حقوق بشر و دبیرسابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را در خیابان بازداشت کردند. و پس از آن در طی 4 روز گذشته حدود 28 دانشجو در تهران، شیراز و مازندران بازداشت و تاکنون از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.
در حالی که مطابق قانون " دستگیری افراد، بازداشت و یا احضار آنان بدون حکم قضایی ممنوع می باشد مگر در جرایم مشهود."، نیروهای لباس شخصی وابسته به وزارت اطلاعات، بدون داشتن حکم قضایی در خیابان اقدام به ربایش دانشجویان نموده اند.
پس از بازداشت سعید حبیبی، مأموران در مراجعه به منزل وی، اقدام به تفتیش منزل او نموده و مقداری از لوازم شخصی وی از جمله پاسپورت، کتاب ها و دست نوشته های او را ضبط کردند.
در حالی که مطابق با آیین نامه حقوق شهروندی" نگهداری متهمان در سلول های انفرادی با هر مساحت و تحت هر نام که باشد، ممنوع است" ، گزارش های رسیده در روزهای اخیر حاکی از انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه 209 زندان اوین و نگهداری آنان در سلول های انفرادی است.
همچنین هیچ یک از بازداشت شدگان تاکنون تماسی را با منزل برقرار نکرده اند، دادگاه انقلاب در پاسخ به خانواده هایی که خواهان اطلاع از وضعیت فرزندان خود بوده اند، اعلام کرده که پرونده این افراد هنوز در مرحله بازجویی است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، عملکرد غیرقانونی وزارت اطلاعات در ربایش دانشجویان و انتقال آنان به سلول های انفرادی بند 209 را محکوم می کند.
این کمیته همچنین نگرانی خود را نسبت به وضعیت نامعلوم سعید حبیبی اعلام داشته و خواهان آزادی کلیه بازداشت شدگان می باشد.
لازم به ذکر است، با بازداشت سعید حبیبی و ادامه نگهداری سپیده پورآقایی در زندان اوین، شماراعضای در بند "کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر" به دو تن رسیده است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

No comments: