16.6.09

اخبار رسیده از ایران در بیمارستان حضرت محمد واقع در شهر آرا دیروز تا به حال 9 نفر کشته شدند و الان در حال تشیع جنازه هستند
No comments: