17.6.09

جان باخته مهدی کرمی ، محل جانباختگی جنت آباد عصر دوشنبه


1 comment:

shayan said...

آقا این بچه محل ما بود.من هم تو جنت آباد می شینم.از طریف یکی ار بچه ها با خبر شدم.خیلی ناراحت شدم.