18.6.09

محمد عسگری ،مسول شبكه ارتباطي انتخابات دهم درپي افشاي آمارها واقعي انتخابات براي نامزدها و مردم صبح امروز ترورشد

خبرنگار در ایران: محمد عسگری ،مسول شبكه ارتباطي انتخابات دهم ،وكارمند وزارت كشور درپي افشاي آمارها واقعي انتخابات براي نامزدها ومردم صبح امروز ترورشد. وزارت بهداشت بخشنامه کرده که همهٔ امبولانسها باید مجروح ها رو ببرند بیمارستان سپاه، مجروح ها رو سوار امبولانسها نکنید ، با ماشینهای شخصی برسانید این خبر قطعیه

No comments: