20.6.09

سپاه پاسداران ماموریت سرکوب دارد


سپاه پاسداران روز گذشته 29 خرداد از سوي خامنه اي ماموريت يافته ظرف يک هفته تهران را ساکت نمايد . تعدادي از فرماندهان سپاه و وزارت کشور و وزارت اطلاعات روز گذشته در جلسه اي که هاشمي ثمره نيز به نمايندگي از سوي احمدي نژاد در آن شرکت داشته است مامور شده اند تا ظرف يک هفته با شدت هر چه تمامتر سرکوب را ادامه داده و با تشکيل يک ستاد ويژه با حضور تعدادي از فرماندهان و افسران ارشد سپاه و مديران ارشد وزارتخانه هاي کشور و اطلاعات در صدد مي باشند اعتراضات را پايان بخشند . از سوي ديگر خبر مي رسد که خامنه اي محل سکونتش را ترک گفت
سوي ديگر خبر مي رسد که خامنه اي محل سکونتش را ترک گفته و به نقطه امن نامعلومي پناه برده است.

No comments: