20.6.09

آخرین اخبار

موسوی دقایق پیش در ابتدای خیابان جیحون : من غسل شهادت کرده ام دولت کودتا ننگ به نیرنگ تو
تهران یک نفر توسط گارد ویژه در خیابان ستارخان به شهادت
به سمت انقلاب و آریا شهرحرکت کنید به هر کدام نزدیکتر هستید ...فوری

No comments: