15.6.09

بازداشت رضا تاجيك و مهسا امرابادي دو روزنامه نگار در تهران

بازداشت رضا تاجيك و مهسا امرابادي دو روزنامه نگار در تهران
همچنين نيروهاي امنيتي شب گذشته با ورود به منزل مسعود باستاني و مهسا امرابادي زوج روزنامه نگار،اقدام به بازداشت مهسا امرابادي خبرنگار روزنامه اعتماد ملي كرده اند اين در حالي است كه مسعود باستاني در منزل حضور نداشته است
نيروهاي امنيتي روز گذشته با ورود به دفتر روزنامه فرهيختگان رضا تاجيك روزنامه نگار و فعال مدني را بازداشت و به محل نامعلومي منتقل كرده اند.
همچنين نيروهاي امنيتي شب گذشته با ورود به منزل مسعود باستاني و مهسا امرابادي زوج روزنامه نگار،اقدام به بازداشت مهسا امرابادي خبرنگار روزنامه اعتماد ملي كرده اند اين در حالي است كه مسعود باستاني در منزل حضور نداشته است
منبع خبر : ادوار نیوز

No comments: